Sıfır Araç Alımında Matrah Limitleri Değişti!

sıfır araç alımında matrah değeri

Sıfır Araç Alımında Matrah Limitleri Değişti!

Birçok sıfır araç modeli için indirim beklentisi oluşturan ÖTV matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenleme ile ÖTV oranlarında bir değişiklik yapılmazken vergi dilimlerinde artışlar gerçekleşti. Böylece ÖTV matrahı yüksek olan birçok modelin daha düşük vergi dilimine girmesi sağlandı. Bunun sonucunda da fiyatı değişen araçlar olması bekleniyor.

ÖTV tablosu ile ilgili son değişiklik Ocak 2022’de yapılmıştı. Bu değişiklikle motor hacmi 1600 cm3`ten küçük olan motorlu taşıtlar için yüzde 45, 50 ve 80 olarak uygulanan vergi dilimlerine yüzde 60 ve 70 dilimleri eklenmişti. Matrah limitlerinin değişmesinin ne anlama geldiği, hangi araçlarda indirim yapıldığı ve tüm dilimlerin yeni limit değerleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

 

ÖTV Matrah Limitlerinin Değişmesi Ne Anlama Gelir?

Sıfır araç fiyatları vergilendirmeye esas olan bir matrah tutarı (vergisiz tutar), bu matraha belli bir oranda eklenen ÖTV tutarı ve ÖTV dahil tutar üzerine eklenen %18 KDV`nin toplanması ile belirlenir. İlk bileşen olan ÖTV ve KDV hariç tutara ÖTV matrahı da denilir. ÖTV matrahı yükseldikçe uygulanan ÖTV oranı da artar. Hangi tutarlar arasındaki matraha ne oranda ÖTV uygulanacağını belirlemek içinse her bir ÖTV oranı için alt ve üst matrah limitleri belirlenir. Bu limitler değiştiğinde belli bir matrah tutarındaki sıfır aracın fiyatını oluşturan ÖTV ve KDV tutarları da değişir. Dolayısıyla aracın satış fiyatı da değişir. Örneğin bu düzenlemeden önce ÖTV matrahı 120 bin TL ile 150 bin TL arasında kalan araçlar için % 50 ÖTV uygulanıyordu. 150 bin TL matraha sahip bir sıfır aracın fiyatındaki ÖTV tutarı 75 bin TL olarak hesaplanıyordu. % 50 ÖTV uygulanan matrah diliminin alt limiti 150 bin TL’nin üzerine çıkarıldığından bu aracın fiyatındaki ÖTV tutarı bir düşük oran olan % 45’ten hesaplanacağı için 67 bin 500 TL olacaktır.

 

Son Düzenleme ile Neler Değişti?

24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile motor silindir hacmi 1600 cm3`ten küçük olan motorlu taşıtlar için uygulanan güncel ÖTV oranları yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80, 1600 cm3 ile 2000 cm3 arasında olanlar için yüzde 45, 50 ve 80’dir. Elektrikli araçlardan motor gücü 50 KW’yi geçip motor silindir hacmi 1800 cm3`ten küçük olanlara da yüzde 45, 50 ve 80 ÖTV oranları uygulanacak. Bu karar ile ÖTV oranları aynı kanunda çıkarılan bir önceki karardaki gibi kalmış, bu oranların uygulanacağı alt ve üst limitlerde artış yapılmıştır. Motor hacmi 1600 cm3`ten küçük araçlar için açıklanan yeni limitler ve ÖTV oranları aşağıdaki gibidir:

 

ÖTV matrahı 184 bin TL limitini geçmeyen araçlar: Yüzde 45

ÖTV matrahı 184 bin TL limitini geçip 220 bin TL’yi geçmeyenler: Yüzde 50

ÖTV matrahı 220 bin TL limitini geçip 250 bin TL’yi geçmeyenler: Yüzde 60

ÖTV matrahı 250 bin TL limitini geçip 280 bin TL’yi geçmeyenler: Yüzde 70

Diğerleri: Yüzde 80

Motor hacmi 1600 cm3`ten büyük fakat 2000 cm3`ten küçük araçlar ve elektrikli motor ile çalışan araçlardan motor gücü 50 kW’dan fazla olup motor hacmi 1800 cm3`ten büyük olan araçlarda;

ÖTV matrahı 228 bin TL limitini geçmeyenler : Yüzde 45

ÖTV matrahı 228 bin TL limitini geçip 350 bin TL’yi geçmeyenler: Yüzde 50

Diğerleri: Yüzde 80

 

Bu düzenleme öncesi değeri 400 bin TL altında olan araç sayısı oldukça düşüktü. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Ekim 2022 raporuna göre, yüzde 45, 50 ve 60’lık ÖTV dilimlerinde satışı yapılan araç yoktu. Yüzde 70’lik dilimde yapılan satışlar ise tüm satışların yüzde 10’unu ancak oluşturuyordu. Benzinli ve dizel motorlu otomobil satışlarının %75,9’u, % 80’lik ÖTV dilimindeki araçların satışından oluşuyordu. Yapılan düzenleme ile %80 vergi diliminin altındaki dilimlere daha fazla araç girmesinin önü açılmış oldu. Bu konuda yapılan tüm düzenlemeler ve satın alacağınız bir sıfır araç için trafik sigortası ve kasko fiyat teklifi gibi birçok konuda Motorist uygulaması en büyük yardımcınız olabilir.

Başlık

Go to Top